ScrollToTop

Aktualności

17-18.12.2018r

 

Układy hydrostatyczne maszyn i urządzeń

05 - 07.12.2018 r

 

„Wymagania w zakresie eksploatacji urządzeń ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych oraz rurociągów technologicznych - wytyczne do transportu sprężonego gazu ziemnego”

17 - 18.12.2018 r

 

„Napęd i Sterowanie Pneumatyczne”

14 - 16.11.2018 r

 

 Bezpieczna eksploatacja, organizacja prac przy urządzeniach elektroenergetycznych w świetle zmian prawnych 2018

14-15.11.2018 r.

 

Działalność komisji kwalifikacyjnych URE w świetle zmian prawnych 2018

15-16.11.2018 r. Ustroń

 

Prawo pracy dla menagera - kompedium wiedzy

13 - 14.12.2018 r. Zakopane

 

Okresowa ocena pracowników - niedoceniane narzędzie motywowania podwładnych

13- 14.12.2018 r. Zakopane

 

Zarządzanie zespołem, motywowanie, reagowanie na błędy

15-16.11.2018 r.

 

Minimalne/zasadnicze wymagania dla maszyn i urządzeń

10-12.12.2018 r. Ustroń

 

Negocjacje i rowiązywanie problemów między stroną społeczną, a pracodawcą.

13-16.11.2018 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Służby bezpieczeństwa i higieny i innych osób wykonujących zadania tej Służby

14 -16.11.2018 r.

 

"Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe w praktyce - Zmiany"

14-16.11.2018 r.

 

Szkolenie okresowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

20.11.2018 r.

 

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego