Zimowe Rekreacje img_1245859176_858 Gala Wolontariatu Praktyka Zawodowa img_1229175912_903 Juz Wiemy, Jak Byc Bezpiecznym na Wakacjach! Specjalisci w Drukarni img_1240942654_201 img_1255713815_179 Na Kajaki

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Nasz Świat

Kupowanie sezonowych owoców i warzyw pochodzących z upraw naszej okolicy służy środowisku: nie wymaga zakładania cieplarni i transportu na duże odległości.

Oferta Technikum

Rekrutacja 2011/2012

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych PDF Drukuj Email
Niedziela, 28. Luty 2010 19:00

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i realizacji cyfrowych procesów graficznych;
 • projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania;
 • użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych;
 • prowadzenia kontroli jakości cyfrowych procesów poligraficznych oraz wytwarzanych produktów.

Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

 • publikacji multimedialnych;
 • projektowania mediów graficznych.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • posługiwać się terminologią zawodową;
 • posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną;
 • organizować i nadzorować proces technologiczny;
 • projektować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym;
 • realizować cyfrowe procesy graficzne;
 • obsługiwać cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia, oprogramowanie oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane w procesie wytwarzania
 • produktów poligraficznych;
 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów;
 • przeprowadzać standaryzację procesów zgodnie z ustalonymi wymaganiami;
 • zabezpieczać prawidłowe działanie systemów i urządzeń;
 • stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych;
 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 • przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;
 • współpracować z zespołem pracowników;
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • prowadzić działalność gospodarczą. Kształtowanie podstaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać
 • zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".