img_1229175897_727 img_1223482161_347 Sprzatanie Swiata img_1223984603_964 Pozegnanie Klas Maturalnych Gala Wolontariatu Praktyki Zawodowe 2010: Technik Hotelarstwa img_1223490309_204 Aktywni z Natury img_1253732789_628

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 

Nasz Świat

Pchła potrafi skoczyć na odległość 350 razy większą niż długość jej ciała - to tak, jakby człowiek przeskoczył wzdłuż boisko do piłki nożnej.

Oferta Technikum

Rekrutacja 2011/2012

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych PDF Drukuj Email
Niedziela, 28. Luty 2010 19:00

Technik Cyfrowych Procesów Graficznych

Zawód technik cyfrowych procesów graficznych jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i realizacji cyfrowych procesów graficznych;
 • projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania;
 • użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych;
 • prowadzenia kontroli jakości cyfrowych procesów poligraficznych oraz wytwarzanych produktów.

Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

 • publikacji multimedialnych;
 • projektowania mediów graficznych.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

 • posługiwać się terminologią zawodową;
 • posługiwać się dokumentacją techniczną i technologiczną;
 • organizować i nadzorować proces technologiczny;
 • projektować proces wytwarzania produktów poligraficznych w środowisku cyfrowym;
 • realizować cyfrowe procesy graficzne;
 • obsługiwać cyfrowe urządzenia wejścia i wyjścia, oprogramowanie oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane w procesie wytwarzania
 • produktów poligraficznych;
 • stosować dostępne technologie poligraficzne w procesie wytwarzania produktów;
 • przeprowadzać standaryzację procesów zgodnie z ustalonymi wymaganiami;
 • zabezpieczać prawidłowe działanie systemów i urządzeń;
 • stosować techniki komputerowe w realizacji zadań zawodowych;
 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych;
 • przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
 • organizować stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
 • udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy;
 • przestrzegać przepisów Kodeksu pracy dotyczących praw i obowiązków pracownika i pracodawcy oraz warunków pracy;
 • przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych;
 • współpracować z zespołem pracowników;
 • korzystać z różnych źródeł informacji oraz z doradztwa specjalistycznego;
 • prowadzić działalność gospodarczą. Kształtowanie podstaw przedsiębiorczych oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy powinno przebiegać
 • zarówno w trakcie kształcenia zawodowego, jak i podczas realizacji zajęć edukacyjnych "Podstawy przedsiębiorczości".