ScrollToTop
 • Szkolenia Miękkie

Szkolenia miękkie

Zarządzanie sobą w czasie

Zagadnienia:

Moduł I

Wprowadzenie do tematu, analiza potrzeb, analiza rzeczywistego spędzania czasu

 • Powitanie, przedstawienie się uczestników, oczekiwania wobec szkolenia
 • Analiza czasu - wprowadzenie, ankieta, omówienie wyników
 • Dlaczego należy sporządzać budżet czasu – na co tak naprawdę zużywamy nasz czas?
 • Diagnozowanie rzeczywistych potrzeb
 • Zarządzanie sobą w czasie, a wypalenie zawodowe
 • Zarządzanie sobą w czasie jako element koncentracji i mobilizacji pracownika
 • Krąg Reguł poruszania się w czasie

Moduł II

Proces wytyczania celów i priorytetów

 • Definiowanie celów, warunki poprawnego sformułowania celu i zadań do realizacji
 • Na co należy zwracać uwagę przy formułowaniu celów
 • Wyznaczanie celów krótkoterminowych i perspektywicznych
 • Osiąganie celów w czasie

Moduł III

Zasady zarządzania priorytetami

 • Cele a Priorytety - co jest naprawdę ważne
 • Techniki ustalania ważności zadań
 • Metoda salami czyli szczegółowość w wyznaczaniu zadań
 • Reguła Pareto, Reguła ABC
 • Jak ustalać priorytety pod względem ich pilności i ważności - metoda Eisenhowera,
 • Matryca Covey’a jako narzędzie osiągnięcia równowagi i wysokiej efektywności

Moduł IV

Efektywne planowanie przebiegu dnia

 • Ile czasu należy poświęcać na planowanie codziennych czynności
 • Reguły planowania czasu i dlaczego planowanie przeciwdziała wypaleniu zawodowemu
 • Plan Proaktywny a Plan Reaktywny czyli posłuchaj swojego języka
 • Najczęstsze błędy planowania

Moduł V

Realizacja zadań - klucz do efektywności zawodowej

 • Krzywa sprawności i optymalne wykorzystanie energii w ciągu dnia
 • Organizacja pracy poprzez planowanie bloków pracy
 • Dobry Plan Działania najlepszym motywatorem ludzi sukcesu
 • Tabela efektywnie spędzanego czasu i realizacji zadań; listy kontrolne oraz arkusze robocze
 • Maratończyk czy Sprinter czyli zasady zarządzania energią

Moduł VI

Bariery w zarządzaniu sobą w czasie i jak sobie z nimi radzić

  • Jak realistycznie budować swój plan czasowy
  • Bariery zewnętrzne i wewnętrzne:
  • Identyfikacja złodziei czasu czyli dlaczego „oni” nam przeszkadzają
  • Identyfikacja barier psychologicznych i zgubnych ulubionych nawyków
  • Wypracowanie efektywnych strategii przeciwdziałania zakłóceniom w pracy
  • Złote Zasady zarządzania czasem do zastosowania „od już”
  • Kontrola jako czynnik niwelujący istniejące bariery czasowe
  • Odkładania spraw na później - najbardziej powszechny z nawyków!

Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy

Autorski program Anny E. Rębosz 3

Moduł VII

Jak pracować w erze opartej na reagowaniu

 • Optymalizacja metod pracy całego zespołu
 • Skupienie jako przewaga konkurencyjna
 • Paradoks nowych technologii
 • Nieprzerwany strumień e-maili - pokusa nie do odparcia!
 • Stres a znaczniki postępu

Moduł VIII

Delegowanie zadań i elementy efektywnej komunikacji

 • Korzyści z delegowania
 • Poziomy delegowania
 • Przyczyny niedelegowania
 • Problemy z delegowaniem i jak je rozwiązywać
 • Tworzenie harmonogramu zadań

Negocjacje

Zagadnienia:

Moduł I

Moduł II

Moduł III

Moduł IV

Moduł IV

Zarządzanie zespołem

Zagadnienia:

Moduł I

Moduł II

Moduł III

Moduł IV

Moduł IV

Profesjonalna obsługa klienta

Zagadnienia:

Moduł I

Moduł II

Moduł III

Moduł IV

Moduł IV

Rekrutacja

Zagadnienia:

Moduł I

Moduł II

Moduł III

Moduł IV

Moduł IV

Zarządzanie emocjami i stresem

Zagadnienia:

Moduł I

Moduł II

Moduł III

Moduł IV

Moduł IV

Coaching dla menagerów

Zagadnienia:

Moduł I

Moduł II

Moduł III

Moduł IV

Moduł IV