ScrollToTop
 • Kurs obsługi
  wózków widłowych

 • Szkolenia
  techniczne / zawodowe

 • Kurs
  obsługi żurawi

Szkolenia Techniczne / zawodowe

Kurs operatorów podestów ruchomych

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze podestów ruchomych

Uprawnienia UDT na podesty ruchome mogą być wydane w dwóch następujących kategoriach

 1. P:
  • przejezdne (podnośniki nożycowe),
  • przewoźne (np. pająki podczepiane pod samochód)
  • samojezdne (montowane na pojeździe)
 2. P:
  • podesty wiszące,
  • podesty masztowe,
  • podesty stacjonarne

Warunki uczestnictwa w kursie

 • należy mieć 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku

Kurs obsługi podestów ruchomych prowadzony jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej . Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (T.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 622) oraz po zdanym egzaminie wydawane są bezterminowe uprawnienia na podesty ruchome danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT. Za dopłatą UDT CERT wydaje również Certyfikat w języku Polsko – Angielskim i wtedy uprawnienia są honorowane w krajach UE.

Kurs operatorów wózków widłowych

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych.

Realizujemy kursy na następujące rodzaje wózków jezdniowych:

 • wózki :ciągnikowe, unoszące, naładowne
 • wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych,
 • wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • należy mieć 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku

Kurs obsługi obsługi wózków widłowych prowadzony jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej .

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (T.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 622)

Istnieje możliwość złożenia egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych w kategoriach: I WJO, II WJO oraz IIIWJO ważnych we wszystkich zakładach pracy.

Kurs operatorów suwnic

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze suwnic.

Realizujemy kursy na suwnice w kategoriach:

 1. S suwnice,
  • wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny operatora oraz suwnice,
  • wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo,
  • żurawie stacjonarne warsztatowe
 2. S suwnice,
  • wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego,w tym bezprzewodowo
  • oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.

Warunki uczestnictwa w kursie

 • należy mieć 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku

Kurs obsługi obsługi suwnic prowadzony jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej .

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (T.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 622)

Istnieje możliwość złożenia egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi suwnic w kategoriach I S lub II S.

Kurs operatorów żurawi

Cel szkolenia:

Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze żurawi.

Realizujemy kursy na żurawie w kategoriach:

 • Operator żurawia wieżowego i szynowego na kategorie uprawnień UDT - I Ż
 • Operator żurawia samojezdnego na kategorie uprawnień UDT - II Ż

Warunki uczestnictwa w kursie

 • należy mieć 18 lat,
 • minimum podstawowe wykształcenie,
 • brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku

Kurs obsługi żurawi prowadzony jest zgodnie z programem zatwierdzonym przez Urząd Dozoru Technicznego i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Po zakończonym kursie uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (T.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 622)

Istnieje możliwość złożenia egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskanie uprawnień w zakresie obsługi żurawi w kategorii : I Ż lub II Ż.

Projektowanie procesów pomiarowych i dobór wyposażenia pomiarowego do nadzoru procesu produkcji

Cel szkolenia:

Nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do zaprojektowania procesu pomiarowego w dowolnym procesie wytwórczym dla wielkości geometrycznych i mechanicznych na podstawie rysunku poprzez dobór sprzętu pomiarowego i jego walidację po przygotowanie planu kontroli wraz z instrukcją kontroli.

Zagadnienia:

 • Mapa procesów pomiarowych
 • Wymagania wg ISO 9001 dla procesów wytwarzania pomiaru i analizy w nowoczesnych organizacjach
 • Zasady projektowania procesu
 • Rodzaje wyposażenia pomiarowego – konstrukcja, budowa, wykorzystanie
 • Wskaźniki decydujące o poprawności ekonomicznej i metralogicznej procesów pomiarowych
 • Przedstawienie grupy przyrządów pomiarowych
 • Nabycie umiejętności samodzielnego wyboru wyposażenia do zamierzonych działań

Naprawy urządzeń sprężonego powietrza

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności lub ich doskonalenie w zakresie napraw urządzeń sprężonego powietrza

Zagadnienia:

 • Ogólne informacje o gazach i ich sprężaniu
 • Budowa i charakterystyka sprężarek
 • Osprzęt sprężarek i ich instalacje
 • Napędy sprężarek
 • Technologia robót z udziałem sprężarek powietrznych,
 • BHP przy obsłudze sprężarek
 • Sprężarki śrubowe
 • przygotowanie personelu do samodzielnej wymiany podstawowych zestawów eksploatacyjnych
 • przeszkolenie z zakresu podstawowych problemów dotyczących danego typu sprężarki (sprężarek)
 • zaznajomienie użytkownika z zasadą działania i technologią diagnozy najczęściej występujących niesprawności
 • zwrócenie uwagi na krytyczne punkty dotyczące konserwacji

Naprawy i konserwacji hydrauliki siłowej

Cel szkolenia:

Szybkie diagnozowanie, usuwanie usterek, eliminacja niesprawności i konserwacja hydrauliki siłowej

Zagadnienia:

 1. Szybkie diagnozowanie, usuwanie usterek, eliminacja niesprawności i konserwacja hydrauliki siłowej
  • przeglądy , kontrole, konserwacja
  • diagnozowanie
  • usuwanie usterek
  • naprawy i remonty
 2. Warsztatowe naprawy i remonty elementów i podzespołów instalacji hydraulicznych
  • źródła ciśnienia
  • elementów wykonawczych
  • elementów sterowania i regulacji
  • elementów urządzeń pomocniczych
 3. Przygotowanie elementów hydraulicznych podległych rewizji UDT
  • zbiorniki
  • hydroakumulatory
 4. "Naprawy" elementów nowocześniejszych technik hydrauliki
  • serwozawory
  • zawory proporcjonalne
 5. Próby ruchowe i ciśnieniowe po naprawach i remontach

Łączenie tworzyw sztucznych metodami spawania i zgrzewania wg normy PN-EN 13067

Cel szkolenia:

Nabycie umiejętności łączenia tworzyw sztucznych różnymi metodami wg. Polskich Norm

Zagadnienia:

 1. Metody spawania tworzyw sztucznych
  • Spawanie ręczne metodą ciągnioną
  • Spawanie za pomocą ekstrudera – spawanie ekstruzyjne
 2. Metody zgrzewania tworzyw sztucznych
  • Zgrzewanie doczołowe
  • Zgrzewanie elektrooporowe
  • Proces zgrzewania mufowego – polifuzyjnego
 3. Przygotowanie elementów hydraulicznych podległych rewizji UDT
  • zbiorniki
  • hydroakumulatory
 4. "Naprawy" elementów nowocześniejszych technik hydrauliki
  • serwozawory
  • zawory proporcjonalne
 5. Próby ruchowe i ciśnieniowe po naprawach i remontach

Kurs bezpiecznej pracy na wysokości

Cel szkolenia:

uzyskanie wiadomości teoretyczne oraz umiejętności praktycznych do wykonywania prac na wysokości. Programy szkoleń przygotowywane są indywidualnie, w zależności od potrzeb klienta

Zagadnienia:

 1. Wymogi prawne dotyczące pracy na wysokości
 2. Zagrożenia występujące przy pracy na wysokości
 3. Zasady doboru, użytkowania i kontrolowania sprzętu do pracy na wysokości
 4. Zasady bezpiecznej pracy na wysokości w zakresie samodzielnego poruszania się po elementach konstrukcyjnych tj. rusztowania, drabiny, dachy, maszty, kominy (występujące w sektorze energetycznym)
 5. Przemieszczanie się przy pracy na wysokości pod okiem instruktora
 6. Zasady pierwszej pomocy przedlekarskiej

Uprawnienia energetyczne: weryfikacja uprawnień (E i D) konsultacje i przygotowanie do egzaminu w grupie 1, 2 i 3

Szkolenie ma formę konsultacji, aby zaktualizować wiedzę o przepisach i wymaganiach dotyczących zachowania bezpiecznej pracy w zakresie eksploatacji i obsługi urządzeń, instalacji i sieci energetycznych grup 1, 2 i 3.

Po zakończeniu konsultacji i zdaniu egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną uczestnikom zostaną wydane świadectwa kwalifikacyjne. .